Competentiemanual: 33 competenties in 4 graden
In het verlengde van het functiehandboek is een competentiemanual gemaakt. Hierin staan 33 competenties in 4 graden (zwaartes). De competenties op de niveaubladen in het functiehandboek zijn afkomstig uit deze competentiemanual.

Competentiemanual Architectenbureaus (volledige manual als pdf)

Functieomschrijving vs competenties
De functieomschrijving is altijd leidend voor werving, inschaling, taakuitoefening en beoordeling van medewerkers. In de functieomschrijving staat wat van de functievervuller wordt verwacht.
Met de competenties wordt aangegeven welk gedrag daarvoor nodig is. Werken met competenties is daarom een middel, geen doel op zich.
Competenties dienen volledig los van functie-indeling te worden beschouwd. Zij vormen geen onderdeel bij de functieweging / functie-indeling. Alleen de niveaubeschrijvingen uit het Handboek Functie-Indeling mogen hiervoor worden gebruikt.

Waar kun je competenties voor gebruiken?
Competenties kunnen helpen bij het maken van afspraken over de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker in relatie tot het huidige werk.
Competenties kunnen ook inzicht geven in de mogelijkheden om door te groeien naar een nieuwe functie, met eventueel andere benodigde competenties.

Tips
In een paar minuten inzicht in competenties? Doe de competentiescan.
Of kijk voor uw mogelijke ontwikkeling naar de indicatieve loopbaanpaden.