Volledige functiehandboek
In het volledige functiehandboek wordt stapsgewijs de wijze van indeling van functies uitgelegd inclusief sleutelbegrippen als complexiteit, regelcapaciteit en afbreukverantwoordelijkheid. In het tweede deel worden alle functiesfamilies en functies omschreven. 

> volledig functiehandboek

.... of in onderdelen, voor wie dat handig vindt
Elders op deze site is het handboek ook in onderdelen ontsloten, u treft daar pdf-pagina’s uit het functiehandboek aan.
SFA hoopt dat het functiehandboek op deze manier meer toegankelijk wordt.

Indelen van volledig bureau?
Meestal zal het functiehandboek worden gebruikt om een individuele functie te ijken aan het functiebouwwerk. De handboek geeft ook handvatten om een volledig bureau in te delen. In het integrale handboek staat deze informatie op pagina 16 tot en met 18.