Wat is een functiehandboek?
Het Handboek Functie-Indeling Architectenbureau, kortweg functiehandboek, dient om functies in bureaus in te schalen. De functies worden qua indeling en salariëring aan elkaar gerelateerd: er ontstaat een samenhangend ‘functiebouwwerk’.

Functiehandboek is onderdeel cao
Het functiehandboek en de bijbehorende salarisschalen maken onderdeel uit van de cao. Praktisch betekent dit dat de letter van het functieniveau correspondeert met de letter van het salarisniveau.
Architectenbureaus zijn verplicht om de cao te volgen en medewerkers conform functiehandboek in te delen en inschalen. Dat zorgt voor gelijkschakeling van arbeidsvoorwaarden en een gelijk speelveld tussen én binnen bureaus.

Indeling starters & deelnemers beroepservaringperiode
Volgens cao-afspraak (artikel 8) geldt voor afgestudeerden HBO/TU die starten in een bouwkundige of ontwerpende functie: bij voldoende BIM kennis/ervaring geldt salarisschaal F, bij onvoldoende BIM kennis/ervaring salarisschaal E.
Dit geldt ook voor deelnemers beroepservaringperiode, tot aantoonbaar is voldaan aan de eindtermen (certificaat/diploma).