Hoe gebruik ik het functiehandboek?
Uitgangpunt is altijd de functie zoals deze in de praktijk voorkomt. Dus omschrijf welke taken een medewerker vervult en maak een eigen functie-omschrijving.
Belangrijk is dat werkgever en medewerker beiden instemmen met de specifieke functieomschrijving. Daarna vergelijkt u de functieomschrijving met het functiehandboek, op welk niveau lijkt de functie het meest? 

En wat als de functie structureel in meerdere families valt?
Komt u in verschillende families op hetzelfde niveau (letter) uit, dan is dat het functieniveau.
Verschilt het functieniveau dan is het hoogste niveau van kracht, mits dat functieniveau een substantieel deel van de arbeidsduur wordt uitgeoefend.

Welke informatie staat waar op de website?
Op deze website vindt u het volledige functiehandboek, maar u kunt op de site zoeken via functiefamilies, functienamenindex, etcetera. Specifieke delen uit het totale functiehandboek zijn als aparte pdf's direct te openen & downloaden. 

Centraal: het gesprek werkgever - medewerker
Daarnaast geldt ook in algemene zin: er zijn allerlei tools, maar deze kunnen het gesprek tussen werkgever en medewerker niet vervangen. Daarom is het van belang dat er binnen het bureau elk jaar ten minste één, bij voorkeur meerdere gesprekken plaatsvinden over functioneren & ontwikkelen.