Cao partners hebben in de cao 2015-2017 een beperkte actualisatie van het functiehandboek afgesproken. Een commissie met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers is hierbij betrokken.
Deze beperkte actualisatie heeft begin 2018 geresulteerd in twee groepen actuele voorbeeldfuncties: 

Voorbeeldfuncties

Routing en toegankelijkheid
Het functiehandboek was alleen beschikbaar als volledig boekwerk. Nu is het functiehandboek opgeknipt en op deze website voorzien van een routing, met als doel om de vindbaarheid van informatie en het gebruiksgemak te vergroten. 

Reacties welkom voor optimale aansluiting praktijk
SFA hoort graag uw ervaringen. Op basis daarvan kunnen we cao-partners adviseren over een volgende stap.
Het streven is namelijk om het functiehandboek niet eenmalig maar continu te actualiseren en verbeteren.
Het doel van cao-partijen is namelijk een functiehandboek dat goed aansluit op de bureaupraktijk. 

Mail ervaringen naar SFA