Indeling starters & deelnemers beroepservaringperiode
Volgens cao-afspraak (artikel 8) geldt voor afgestudeerden HBO/TU die starten in een bouwkundige of ontwerpende functie: bij voldoende BIM kennis/ervaring geldt salarisschaal F, bij onvoldoende BIM kennis/ervaring salarisschaal E.
Dit geldt ook voor deelnemers beroepservaringperiode, tot aantoonbaar is voldaan aan de eindtermen (certificaat/diploma).