Algemeen doel van de functiefamilie Projectcoördinatie
Coördineren van (fasen van) bouwwerken / projecten van het bureau.

Voorbeeld functienamen
Assistent projectcoördinator, assistent projectleider, bouwkundig projectleider, bouwkundige
ondersteuner projectcoördinatie, projectcoördinator, projectleider, senior projectleider, teamcoördinator.

Zoekwijzer & Niveaubladen
Welk niveaublad komt het meest overeen met de eigen functieomschrijving?
Dat bepaalt dan voor de eigen functie het functieniveau.


Alle pdf-pagina's zijn afkomstig uit het Handboek Functie-indeling Architectenbureaus 2011.

Hoe vindt u het bij uw functie-omschrijving passende functieniveau?

  • Check vooraf: is de functieomschrijving voor de specifieke functie vastgelegd?
  • Lees dan de samenvatting & vergelijking schaalniveaus (zoekwijzer, per functiefamilie)
  • Ga naar de in aanmerking komende niveaus. Het niveau dat het meest overeenkomend bepaalt de functie-indeling.
  • Werkgever en werknemer leggen de functie-indeling en inschaling conform cao vast.