Monitorrapportage Arbeidsverhoudingen

SFA heeft een quickscan uitgezet om een indruk te krijgen hoe de thema’s uit de vernieuwde cao binnen de branche leven. Respondenten die meedoen krijgen - in de vorm van een factsheet - tevens feedback op de arbeidsverhoudingen binnen het eigen bureau.

Download          
Monitorrapport
(brancheniveau)

Peiling Mens en Organisatie

In juni 2013 heeft SFA een beperkte peiling gedaan naar het beleid rond mens en organisatie in de architectenbranche. Deze peiling geeft een indicatief beeld van de praktijk en meningen die in de branche leven over:

  • de arbeidsrelatie;
  • het beleid gericht op mens en organisatie;
  • de behoefte aan en verwachtingen bij hr-instrumentarium en support.

Download
Rapportage Mens en Organisatie