Arbeidszaken & duurzame inzetbaarheid

SFA laat jaarlijks een aantal vragen naar arbeidszaken meelopen als onderdeel van een BNA-verdiepingsonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. De laatste meting is gehouden in het voorjaar 2018, ruim 200 architectenbureaus hebben de vragenlijst ingevuld.

De rapportage SFA Arbeidszaken voorjaar 2018 geeft de resultaten voor het SFA-deel weer. 
Naast vragen over cao & functiehandboek is er extra aandacht voor kennis over 'duurzame inzetbaarheid' van medewerkers in architectenbureaus. 

Voorjaar 2018_duurzame...

tabel uit SFA Arbeidszaken voorjaar 2018


Enquete Duurzame inzetbaarheid

SFA heeft in een nieuwsbrief gevraagd om een korte enquête aan te geven wat wordt verstaan onder 'duurzame inzetbaarheid'. 

Nieuwsbriefenquête SFA over Duurzame inzetbaarheid

De enquête maakt deel uit van een project dat SFA uitvoert, om het abstracte Duurzame inzetbaarheid naar de praktijk te vertalen. 
Lees meer over het project
SFA ontvangt voor dit project een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF).