Om de interne arbeidsmarkt in kaart te brengen, is een beroepenanalyse uitgevoerd. Deze beroepenanalyse is bruikbaar voor verschillende toepassingen gebruiken: afstemming met het onderwijs, employabilitydoeleinden en actualisering Handboek Functie-indeling. De beroepscompetentieprofielen en loopbaanpaden voor de architectenbranche zijn uit deze beroepenanalyse voortgekomen.

Klik hier voor de integrale Beroepenanalyse Architectenbranche (2009) (Let op: groot bestand).