Werken in de branche

In de periode medio september tot medio oktober 2014 hebben SFA en BNA samen een peiling uitgevoerd onder BNA-leden. De rapportage ‘Werken in de architectenbranche’ gaat in op knelpunten rond medewerkers en arbeidsrelaties, omvang en samenstelling bureaus, de huidige cao, personeelsbeleid, ontwikkelingen in de markt en over wat SFA kan betekenen voor werkenden in de branche.

Uit de peiling blijkt dat 36% van de architectenbureaus moeite heeft om medewerkers te vinden of te behouden. Dat komt in de eerste plaats door een te kleine en onzekere werkvoorraad, daarnaast is het moeilijk om medewerkers te vinden die voldoende BIM-kennis hebben. En àls er vacatures zijn, dan zijn er veel kandidaten met CV’s die vaak meer beloven dan de werkelijkheid.

Download
Werken in de architectenbranche (2014)

 

Eerder arbeidsmarktonderzoek

De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) ontwikkelt samen met de vakbonden en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) een visie op het arbeidsmarktbeleid voor de architectenbranche. Deze visie richt zich op het realiseren van een vitale arbeidsmarkt voor de architectenbranche, met kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel, nu en in de toekomst. De komende periode zal de visie op het arbeidsmarktbeleid in samenspraak met de branche en opleiders verder worden ontwikkeld.

Als input voor de visieontwikkeling enerzijds, en om op de korte en middellange termijn al verbeteringen te kunnen realiseren, hebben de SFA en de BNA een aantal onderzoeken laten doen:


De flyer De architectenbranche en de arbeidsmarkt geeft een schets van onderzoeksbevindingen, de visieontwikkeling die momenteel in volle gang is en speerpunten die zijn te benoemen.

 

Uitgelicht 2014

  • anno 2014 36% van de architectenbureaus moeite heeft bij het vinden of behouden van medewerkers?
  • dat enerzijds ligt aan de werkvoorraad, die onvoldoende is om mensen vast te houden; maar dat anderzijds mensen met kennis van specifieke sofware (o.a. Revit; BIM) moeilijk te vinden zijn….
  • BIM-functies in de lift zitten; bureaus verwachten groei in BIM-functies in 2015
  • bureaus behoefte hebben aan ruimte in de cao om het mogelijk te maken mee te ademen met de economie

 Bron: Werken in de architectenbranche. SFA en BNA, peiling onder BNA-leden uitgevoerd door Panteia, 2014