Wat gebeurt er per 1 juli 2016?

  • Werkgevers mogen nog maar een periode van twee jaar tijdelijke contracten aanbieden, met een maximum van drie contracten. Om de keten van opeenvolgende contracten te verbreken moet de werknemer een half jaar uit dienst.

    Tot 1 juli 2016 gold de in de cao opgenomen overgangsperiode (zie cao 2015-2017 artikel 5 lid 4). De bovenstaande WWZ-regel treedt per 1 juli 2016 met onmiddelijke ingang in werking.