Wat verandert er per 1 juli 2015?

  • Voor mensen die langer dan twee jaar in dienst zijn geweest en werkloos raken komen in aanmerking voor een transitievergoeding. Deze is bedoeld voor scholing en als hulpmiddel bij het overstappen naar een andere baan of ander beroep. De vergoeding is maximaal €75.000, afhankelijk van het aantal dienstjaren.
  • Vanaf 1 juli 2015 komen er twee vaste ontslagroutes: een via het UWV (bedrijfseconomische redenen of langdurig verzuim) en een via de kantonrechter (persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie). Het verschil tussen een gouden handdruk via de kantonrechter en de vergoeding (of het uitblijven daarvan) van het UWV verdwijnt daarmee.