Vakantietoeslag over overwerk?

In de cao is het impliciet opgenomen, vanaf 1 januari 2018 is het expliciet gemaakt door de wetgever:
een werknemer heeft sinds 1 januari 2018 recht op vakantietoeslag over zijn overwerkloon. De vraag is dan of dat geldt vanaf 1 januari 2018 of zoals het in artikel 12 van de cao staat geformuleerd: "berekend over het salaris dat werknemer in de periode vanaf juni vorig jaar tot en met mei van het lopend kalenderjaar heeft ontvangen".

Voor bureaus die overwerk al hadden meegenomen in de berekening van het vakantiegeld verandert er niets. Bureaus die het niet deden zijn dat vanaf 1 januari 2018 verplicht te doen en het meenemen tot en met juni 2017 hangt samen met de opvatting over goed werkgeverschap, redelijkheid en billijkheid (er kunnen bijvoorbeeld andere vergoedingen zijn).
Cao-partijen zullen de formulering van het artikel meenemen bij de volgende cao-besprekingen.