Wie krijgt een stagecontract?

Stagiairs krijgen een stagecontract. Een stagiair is een leerling of student die tijdens zijn opleiding werkervaring opdoet bij een architectenbureau. Er is sprake van een overeenkomst tussen drie partijen: stagiair, opleidingsinstituut en werkgever. Bij een stage staat het leerdoel voorop. De regelingen en honorering van een stagiair valt onder de bepalingen van de stageregeling voor de bouw (cao-artikel 2 s; de stageregeling voor de bouw vindt u op de webpagina Modelcontracten.)
Een stagiair is formeel niet in dienst van de werkgever. 

Mensen die zijn afgestudeerd aan een architectuuropleiding aan een TU en tijdens het werken de beroepservaringsperiode doorlopen zijn volwaardige werknemers en geen stagiaires. Voor inschaling deelnemers beroepservaringsperiode en starters algemeen zijn in de cao 2017-2019 bepalingen opgenomen. Deze gelden tevens voor studenten aan Academies van Bouwkunst, de andere route beroepservaringsperiode met als doel het verwerven van de architectentitel.