Wie krijgt een stagecontract en wie een starterscontract?

Stagiairs krijgen een stagecontract. Een stagiair is een leerling of student die tijdens zijn opleiding werkervaring opdoet bij een architectenbureau. Bij een stage staat het leerdoel voorop.
De regelingen en honorering van een stagiair valt onder de bepalingen van de stageregeling voor de bouw. Een stagiair is formeel niet in dienst van de werkgever.

Mensen die zijn afgestudeerd aan een TU (starters) en daarna praktijk- of beroepservaring willen opdoen, kunnen een beroepservaringsplek krijgen. Dat is een arbeidsovereenkomst voor maximaal twee jaar waarin zij recht hebben op tenminste het minimumloon.
Zij hebben recht op begeleiding van een mentorarchitect en er zijn wettelijke bepalingen waaraan hun beroepservaringsperiode moet voldoen. Een starter is formeel in dienst van de werkgever.
Deze regeling is opgenomen in de CAO voor architectenbureaus 2015-2017, artikel 19: 'Aanloopschalen, stagiaires en praktijkervaring voor architecten'