Buitenlandse stagiaires

Buitenlandse stagiairs (en studenten) mogen in Nederland werken als zij in het bezit zijn van  een verblijfsvergunning voor studie, en werkgever voor hen een tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) heeft aangevraagd. Dit laatste moet voor buitenlandse studenten van buiten de EER (Europese Economische Ruimte) en ook voor studenten of stagiairs uit Kroatië.

Vergunning om te werken:

Werkgever kan  bij UWV een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen en bij de IND een GVVA aanvragen. Bij de aanvraag voor de tewerkstellingsvergunning moet werkgever onder andere aangeven voor hoeveel uur hij de student wil gaan inzetten.

Werkgever mag de student:maximaal 10 uur per week laten werken of 2. alleen (voltijd)   laten werken in de maanden juni, juli en augustus.

Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid:

De Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (TWV) in één vergunning. Een vreemdeling die naar Nederland wil komen om langer dan drie maanden te werken (of zijn werkgever), hoeft maar één procedure te starten. De voorwaarden waaronder een vreemdeling naar Nederland mag komen om te werken en te verblijven veranderen niet. Zowel de werkgever als de werknemer kan een GVVA aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een paar categorieën vreemdelingen zijn uitgezonderd van de GVVA. Voor hen blijft het huidige systeem bestaan met een TWV van UWV en een verblijfsvergunning van IND. Een TWV blijft bestaan voor seizoenwerkers, studenten, asielzoekers en Kroaten.