Beroepscompetentieprofielen architectenbranche

Om de interne arbeidsmarkt in kaart te brengen, heeft de SFA een beroepenanalyse uitgevoerd. De beroepenanalyse bestaat uit een beschrijving van beroepen in de architectenbranche en uit competentieprofielen bij deze beroepen. De meeste beroepscompetentieprofielen zijn beschreven op twee niveaus. Hierbij kan het laagste profiel van een beroepsgroep worden gezien als instapniveau voor een beginnend beroepsbeoefenaar. Ook zijn gangbare loopbaanpaden in kaart gebracht, die als voorbeeld kunnen dienen voor het creëren van doorstroommogelijkheden binnen een architectenbureau.

Klik hier voor meer informatie over de beroepscompetentieprofielen. 

Klik hier voor Beroepscompetentieprofielen Architectenbranche.

Klik hier voor de integrale Beroepenanalyse Architectenbranche (Let op: groot bestand).

Klik hier voor gangbare loopbaanpaden in de Architectenbranche