De architectenbranche en de arbeidsmarkt

De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) ontwikkelt samen met de vakbonden en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) een visie op het arbeidsmarktbeleid voor de architectenbranche. Deze visie richt zich op het realiseren van een vitale arbeidsmarkt voor de architectenbranche, met kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel, nu en in de toekomst. De komende periode zal de visie op het arbeidsmarktbeleid in samenspraak met de branche en opleiders verder worden ontwikkeld.

Als input voor de visieontwikkeling enerzijds, en om op de korte en middellange termijn al verbeteringen te kunnen realiseren, is een aantal onderzoeken en activiteiten verricht:

Een vitale branche met kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel, nu en in de toekomst, is het uitgangspunt. Om dit te realiseren is een goed arbeidsmarktbeleid noodzakelijk met aandacht voor zowel de instroomkant als de doorstroomkant. De visieontwikkeling is op dit moment nog in volle gang. Wel is een aantal speerpunten te benoemen. Lees hierover in de flyer: De architectenbranche en de arbeidsmarkt.