Doen wat nodig is!

Een zoektocht naar antwoorden

Oplossingen voor al die narigheid van de afgelopen jaren staan niet in boekjes. Daar kom je struikelend achter of niet, want de last van het verleden drukt zwaar. We hebben het afgelopen jaar gezocht naar houvast in de toekomst voor bureaus en medewerkers. Niet in de directe opdrachtensfeer. SFA houdt zich bezig met arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden. Begrippen die bijna hol klonken twee jaar terug met een CAO de kraakte en kreunde, niet voorzag in de extreme omstandigheden waar bureaus in terecht waren gekomen. Werkgevers die niet meer wisten hoe ze de eindjes aan elkaar moesten knopen en werknemers die vooral bang waren om hun baan te verliezen.

In 2013 hebben we gezocht naar concrete aanknopingspunten voor werkgevers, werknemers en zp-ers om beter om te kunnen gaan met de omstandigheden, als vorm van sociale innovatie. Dat is gebeurd met steun van het Europees Sociaal Fonds, ESF, waardoor we extra tijd konden besteden aan het vinden van houvast.

Het bereiken van de mensen was niet eenvoudig, geen tijd, geen ruimte in het hoofd, andere prioriteiten. Het is op pilotbasis toch gelukt met dank aan betrokkenen.

We hebben succesvol gewerkt met businessmodelling Canvas, een meer dan uitstekende manier om de essentie van je toegevoegde waarde vast te stellen en wat daar concreet allemaal bijkomt. Dat kon een werkgever, werknemer of zp-er zijn, maar ook een bureau als zodanig. Wat is de toegevoegde waarde, voor welke klanten en langs welke kanalen om een paar elementen te noemen.

Daarnaast is de communiteit of practise als pilot ingezet. Loskomen van de bestaande formaliteiten en gewoontes, zonder plichtplegingen, niet eerst een website, naam, logo enzovoorts en geen juridische vastleggingen en zo. Gewoon met een paar disciplines in vertrouwen samen integraal de vraag van de klant analyseren en met een gezamenlijk aanbod van diensten in gesprek raken. Terug naar de oorsprong.

Er is ook ingegaan op voor betrokkenen relevante kenmerken van innovatie, in innovatieworkshops. Onvermoede krachten en talenten bij jezelf ontdekken.
En tot slot heeft het geresulteerd in het aanbieden van relevante kennis en diensten voor bureaus en medewerkers door deskundige begeleiders, klik hier voor meer informatie. SFA heeft als voorwaarde gesteld dat de kosten van die diensten voor bureaus en medewerkers redelijk moeten zijn.

Lees hier een overzichtsartikel over het programma. Voor geïnteresseerden is er een totaalverslag, een compleet overzicht met bijlagen.

Huub de Graaff, Exchains/SFA
Joke Dekker, CAOP/SFA
Anneliese Smoorenburg, SFA