Modelfuncties

Wat zijn modelfuncties?
Modelfuncties zijn functies, typerend voor een functiefamilie en niveau, aansluitend op de systematiek van het Handboek Functie-indeling Architectenbureaus. Een modelfunctie is geen standaardbeschrijving die op elk bureau toepasbaar is. Immers elk bureau richt zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden anders in. Het doel van een modelfunctie is om bureaus te ondersteunen en inspireren bij het opstellen van de functiebeschrijvingen binnen het bureau en tegelijkertijd om een beeld te geven van typerende werkzaamheden op een specifiek cao-niveau.

Nieuw element ikv gebruiksgemak Functiehandboek
In de update 2011 van het Handboek Functie-indeling Architectenbranche zijn de modelfuncties als een van de extra’s meegenomen om het gebruiksgemak te vergroten. Modelfuncties zijn bedoeld als handreiking voor bureaus om zelf functieomschrijvingen te maken.

Download