Arbobalans 2016

De Arbobalans 2016 beschrijft de verschillende aspecten van arbeidsomstandigheden, de gevolgen hiervan en het beleid dat bedrijven hierop voeren.

De TNO Monitor Arbeid - Arbobalans 2016 bevat actueel cijfermateriaal. Het doel is een informatiebron te zijn voor werkgevers­ en werknemersorganisaties, sectororganisaties, arbodiensten en andere arbodeskundigen, personeelsfunctionarissen, OR-­leden en geïnteresseerde werkgevers en werknemers.

 

Loek Hermans over duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je er voor dat je personeel duurzaam inzetbaar is? En wat is duurzaam inzetbaar nou precies?