Ondanks de constante zorg en aandacht die we besteden aan de site en de daarin opgenomen gegevens kan Stichting Fonds Architectenbureaus | SFA niet instaan voor de volledigheid, juistheid en voortdurende actualiteit van de gegevens op de site. SFA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. 
SFA is niet verantwoordelijk voor informatie of aanbod van externe organisaties op de website van SFA of op webpagina's waarnaar wordt verwezen.