Studiekostenregeling

In artikel 30 en bijlage 2 van de cao 2015-2017 zijn afspraken vastgelegd over studiekosten.