Monitor op basis van quickscan

Doe de quickscan waarmee u binnen 5 minuten een beeld krijgt van de arbeidsverhoudingen binnen uw bureau!

...

 

Monitorrapportage Arbeidsverhoudingen

SFA heeft een quickscan uitgezet om een indruk te krijgen hoe de thema’s uit de vernieuwde cao binnen de branche leven. Respondenten die meedoen krijgen - in de vorm van een factsheet - tevens feedback op de arbeidsverhoudingen binnen het eigen bureau.

Download          
Monitorrapport
(brancheniveau)