Cao 2019-2021 definitief

Bestuur en leden van BNA en de vakbonden hebben ingestemd met de belangrijkste wijzigingen voor een nieuwe cao. Daarmee is het onderhandelingsresultaat definitief.

We gaan nu de cao aanpassen in een format dat aansluit op onze nieuwe website die binnenkort in de lucht komt. De cao-tekst gaat naar SZW als aanvraag voor de algemeen verbindend verklaring (avv). Reken op een kleine drie maanden, de avv-procedure kost sowieso al twee maanden.
Dan wordt ook het cao-boekje gemaakt. Op de website komt separaat een Engelse versie van de artikelen.
 
De nieuwe salaristabellen: cao 2019-2021 salaristabellen vanaf 1 januari 2019 tot en met 1 januari 2021.

Het nieuwe cao-boekje is al te bestellen op info@sfa-architecten.nl. Je komt op de verzendlijst met het aantal gevraagde exemplaren.

Onderhandelingsresultaat cao 2019-2021

Cao-partijen hebben in maart 2019 een onderhandelingsresultaat voor de cao 2019-2021 bereikt. Dat onderhandelingsresultaat is 26 maart voorgelegd aan de leden van BNA, FNV Bouwen en Wonen, CNV Vakmensen en De Unie. Maximaal veertien dagen later wordt het resultaat definitief als de leden het er ook mee eens zijn. Tot de nieuwe cao van kracht is, geldt de cao 2017-2019

Proces en verwachte planning
Na de instemming van de leden volgt een fase met aanpassing van cao-artikelen en toelichtingen. Die fase duurt een paar weken en gaat samen met de introductie van de nieuwe website van SFA. In de nieuwe website kan de cao makkelijker dan nu worden geraadpleegd. Er is gekozen voor een thematische benadering: per thema lees je een toelichtende tekst, met per onderwerp het bijbehorende cao-artikel. Op die manier is de cao beter leesbaar en toegankelijk.
Er komt ook weer een cao-boekje, zowel als pdf op de site als in drukwerk. De indeling van het cao-boekje volgt de thematische structuur van de website.

Inhoudelijk vallen twee onderwerpen op

  1. De cao komt duidelijker in het licht te staan van duurzame inzetbaarheid. Dat is  mede het gevolg van het duurzaamheidsproject dat SFA de afgelopen anderhalf jaar heeft gedaan, waarover binnenkort meer. Er wordt een aparte bepaling over duurzame inzetbaarheid opgenomen, die het belang van individuele (kennis)ontwikkeling van medewerkers benadrukt.
    Uit ons project bleek onder andere dat de term ‘ontwikkelvoucher’ niet duidelijk genoeg was. In de nieuwe cao hebben we het over ‘ontwikkeluren’ met een duidelijker toelichting over doelen en mogelijkheden.

  2. Een tweede opvallende bepaling is een artikel dat honorering aan opdrachtnemers (zzp’ers) onder goed opdrachtgeverschap plaatst. Vanaf 150% van het uurbedrag dat werknemers verdienen in situaties met vergelijkbaar werk onder vergelijkbare omstandigheden is er sprake van opdrachtnemerschap. Een lagere honorering doet zoals dat juridisch heet ‘een vermoeden van werknemerschap ontstaan’. Dan moeten opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar in gesprek over aard, inhoud en waardering van het te leveren werk.

Cao-partijen hebben ook afgesproken dat het functiehandboek dit jaar onder handen wordt genomen. Met meer aandacht voor rollen, taken en toegevoegde waarde bijvoorbeeld.