Hoe werkt de RI&E?

Na het aanvragen van een inlogcode voor de RI&E ontvangt u een eigen doorlink, gebruikersnaam en wachtwoord voor de RI&E. U kunt nu aan de slag.
In de Inventarisatie is per thema een reeks vragen opgenomen. Per vraag vindt u handreikingen, tips en de relevante links naar oplossingen in de arbocatalogus. Deze oplossingen kunnen u helpen bij de aanpak van de knelpunten en adviezen in het Plan van Aanpak.
Via Rapportage kunt u het Plan van Aanpak opvragen en de ingevulde antwoorden inzien. Het Plan van Aanpak vult u zelf aan met de te nemen maatregelen, in te zetten middelen, wie verantwoordelijk is en wanneer de uitvoering gereed is.

De OR, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering ontvangt de resultaten van de RI&E en het Plan van Aanpak en bespreekt deze met het management.
De RI&E is pas compleet wanneer u over een volledig Plan van Aanpak beschikt. De Arbeidsinspectie kan hiernaar vragen bij een bezoek aan uw bedrijf.

Wat zijn de RI&E thema’s?
De RI&E bevat de volgende thema’s voor het inventariseren van de arborisico's van verschillende werkzaamheden die binnen een archirectenbureau voorkomen. Sommige thema's kuntu door middel van de eerste vraag, een filtervraag, overslaan.
• Arbo- en verzuimbeleid
• Beeldschermwerk
• Kantooromgeving
• Kantoor algemeen
• Werkdruk
• Ongewenste omgangsvormen
• Bedrijfshulpverlening en calamiteiten
• Gebouwen algemeen
• Keuken en kantine
• Lichamelijke belasting
• Onderweg
• Maquettebouw
• Opzichter bouwlokaties