Werk en slechthorendheid

Slechthorendheid begint vaak al vanaf 40-jarige leeftijd. In de praktijk is er erg weinig aandacht voor, terwijl het wel - letterlijk - miscommunicatie veroorzaakt.
Slecht kunnen horen heeft dan ook gevolgen voor de kwaliteit en veiligheid van het werk. De sociale omgang wordt bemoeilijkt en werknemers begrijpen gesprekken niet meer goed. Dat komt met name in vergaderingen tot uiting. Dan zitten veel mensen bij elkaar, waardoor de communicatie voor slechthorenden moeilijker te volgen is. Ze zullen eerder geneigd zijn bevestigend te knikken als ze vrezen iets niet goed te hebben gehoord. Of ze durven om dezelfde reden geen initiatief meer te nemen.

Werkgevers en arboprofessionals die informatie willen over werkaanpassingen voor slechthorende en dove medewekers kunnen terecht op internet bij het Expertisecentrum Gehoor & Arbeid.

Tips voor meer aandacht voor slechthorendheid op de werkvloer:

  • Bied een gehoortest aan uw medewerkers aan. Een op de tien mensen is slechthorend, maar slechts een kwart van hen draagt een gehoortoestel. Bij verzuimklachten wordt lang niet altijd de link gelegd met gehoorklachten
  • Maak gehoorproblemen bespreekbaar. Gehoorproblemen zijn nog altijd omgeven met een maatschappelijke schaamte. Mensen durven het niet te vertellen aan collega’s en hun baas. Laat als werkgever zien dat u er aandacht voor hebt door op het intranet iets te schrijven over mogelijke ondersteuning. Vaak is er voor beeldschermbrillen al wel (eenvoudig) beleid, maar hiervoor nog niet.
  • Mensen vinden het vaak vervelend om te telefoneren omdat ze de ander slecht kunnen verstaan. Er zijn speciale telefoons op de markt waardoor een goed gesprek weer mogelijk is.
  • Ook vergaderen is vaak lastig omdat het voor een slechthorende moeilijk is om het hele gesprek te volgen, zeker als mensen door elkaar praten. Maar ook daar bestaat apparatuur voor. Dat kost een paar honderd euro, maar er bestaat een vergoedingsregeling via het UWV.
  • Houd rekening met de indeling van de dag. Vergadermomenten kunnen zeer inspannend zijn dus het kan helpen om tussen twee vergaderingen een moment van alleen werken te plannen.
  • Denk aan de werkplek. Sommige slechthorenden hebben moeite met flexplekken en functioneren beter bij een werkplek in de hoek van de kamer omdat het geluid dan maar van één kant komt.
  • Neem de slechthorendheid mee in voortgangsgesprekken. Mensen maken zich namelijk zorgen over het verloop van hun loopbaan omdat bepaalde functies (waarin veel gecommuniceerd wordt) steeds moeilijker vol te houden zijn.

Bron: P&O actueel | Ingrid Wendel van Mrs. Slocombe