College voor de rechten van de Mens

Een baan niet krijgen omdat je te oud bent. Niet naar school kunnen omdat je in een rolstoel zit. Of minder loon krijgen terwijl je hetzelfde werk doet als je mannelijke collega. Ongelijke behandeling: het overkomt nog elk jaar duizenden mensen.

Om te stimuleren dat iedereen gelijk wordt behandeld, heeft de overheid in 1994 de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) ingesteld. Met ingang van 2 oktober 2012 is het College opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens. Het College oordeelt, adviseert en informeert over gelijke behandeling. Objectief, onafhankelijk en deskundig.

Voor wie?
Iedereen kan bij het College terecht. Burgers, instellingen en bedrijven kunnen het College vragen om een oordeel als ze vinden dat er sprake is van ongelijke behandeling. Voor informatie of juridische vragen over gelijke behandeling, kan iedereen bij het College aankloppen.

Ook de regering, departementen en spelers in het maatschappelijke veld kunnen het College inschakelen. Bijvoorbeeld als ze advies willen over een nieuwe wet of maatregel waarbij gelijke behandeling een issue kan zijn. Adviseren doet het College ook ongevraagd als zij vindt dat gelijke behandeling in het geding is.

Lage drempel
De lage drempel van het College is cruciaal. Via www.mensenrechten.nl.nl kan iedereen eenvoudig vragen om een oordeel over gelijke behandeling. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voor vragen en klachten kunt u terecht bij het College, op werkdagen telefonisch van 10.00-16.00 voor u klaar op nummer 030-8883888. Het is ook mogelijk om vragen naar het College te mailen via info@mensenrechten.nl

De oordelen
De belangrijkste taak van het College is beoordelen of in bepaalde situaties sprake is van ongelijke behandeling. De commissieleden buigen zich over klachten en vragen die te maken hebben met werk, het aanbieden van goederen en diensten (zoals wonen, zorg en verzekering) en onderwijs. Verder houdt het College zich bezig met klachten en vragen waarbij mensen gediscrimineerd worden vanwege hun:

 • ­ geslacht
 • ­ ras
 • ­ nationaliteit
 • ­ godsdienst of levensovertuiging
 • ­ seksuele gerichtheid
 • ­ burgerlijke staat
 • ­ politieke overtuiging
 • ­ arbeidsduur
 • ­ vast of tijdelijk contract
 • ­ handicap of chronische ziekte
 • ­ leeftijd

Het College kan niet altijd een oordeel geven. Bijvoorbeeld niet over specifieke taken van de overheid, zoals het verlenen van een paspoort of het verstrekken van subsidies.

Overigens laat het College het vaak niet bij alleen een oordeel; degene die iemand ongelijk heeft behandeld krijgt ook suggesties voor verbeteringen. En na een tijdje wordt ook nagevraagd wat er met die verbeteringen is gedaan. Zodat niet onnodig veel anderen ongelijk behandeld worden. Een duurzame oplossing dus. 

Het College bemiddelt
De beste manier om een conflict over gelijke behandeling op te lossen is natuurlijk dat de partijen er samen uitkomen. Maar in een conflictsituatie kan dat knap lastig zijn. Mediation onder begeleiding van een onafhankelijke derde kan dan uitkomst bieden.

Bij Mediation gaan partijen om tafel met zo’n onafhankelijke derde: de mediator. De mediator is specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij biedt openingen als het vastloopt en helpt om emotie en inhoud los van elkaar te zien. In een periode van ongeveer drie maanden probeert de mediator de partijen weer op een lijn te brengen.

Het College voorkomt conflicten
Steeds meer organisaties proberen te voorkomen dat er een conflict over ongelijke behandeling ontstaat. Het College kan daarbij helpen. Twijfelen bijvoorbeeld werkgevers, scholen of pensioenverzekeraars over wat wel of niet mag? Dan is de CBG is dé autoriteit die kan toetsen en uitleggen wanneer organisaties onderscheid mogen maken en wanneer niet. Met het oordeel kunnen zij vervolgens hun werkwijze aanpassen. Ook tijdens dit vervolgtraject kunnen organisaties bij het College terecht voor advies.

Het College adviseert
Het is belangrijk dat ministers, departementen en spelers in het maatschappelijke veld meer kennis krijgen over gelijke behandeling. Zij kunnen er immers veel aan doen om ongelijke behandeling te voorkomen. De commissieleden zetten hun kennis voor ze in en geven ze gevraagd en ongevraagd advies.

Het College informeert
Ongelijke behandeling is vaak een gevolg van te weinig kennis over de gelijkebehandelingswetgeving in Nederland. Het College heeft alles in huis om mensen beter te informeren. Dat doet zij via de website, het juridisch spreekuur, door trainingen te geven en door lezingen te houden op nationale en internationale congressen.

Het College is veel in het nieuws. Daar is zij voor een deel zelf verantwoordelijk voor: het College brengt actief oordelen en adviezen naar buiten. Daarmee wil zij ervoor zorgen dat mensen meer te weten komen over gelijke behandeling. Zodat gelijke behandeling de normaalste zaak van de wereld wordt.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het College voor de Rechten van de Mens? Kijk dan op www.mensenrechten.nl

College voor de Rechten van de Mens 
Kleinesingel 1-3, Utrecht
Postbus 16001, 3500 DA Utrecht