Arbomonitor
De inspectie van SZW geeft tweejaarlijks een rapport uit over de naleving van de arboregels in Nederland.
U kunt het meest recente rapport Arbomonitor 2016 hier downloaden.

Arbobalans
Tweejaarlijkse balans van de arbeidsomstandigheden in Nederland, de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het arbobeleid in bedrijven. Het meest recente document is
 TNO Monitor Arbeid - Arbobalans 2016.