Intentieverklaring arbobeleid

In de RI&E Architectenbureaus is een van de eerste vragen: Is er een intentieverklaring opgesteld en zijn de concrete arbo-en verzuimdoelstellingen vastgelegd.

Voor het arbo- en verzuimbeleid op een architectenbureau moet een een algemene intentieverklaring worden opgesteld, die uitgewerkt is tot concrete en toetsbare doelen op het gebied van veiligheid en gezondheid. 

Arbo is meer dan alleen veiligheid. Arbodoelstellingen hebben betrekking op alle soorten arbo-aspecten die de werknemers van het bureau belangrijk vinden, zoals: werkdruk, omgaan met lastige klanten of opdrachtgevers, fysieke belasting, roken op het werk, ongewenste omgangsvormen, en ook bijvoorbeeld de aanpak van verzuim.De doelstellingen moeten niet te algemeen zijn, maar toetsbaar en haalbaar.

De intentieverklaring en de doelstellingen worden vastgesteld in overleg met uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of met de werknemers in een personeelsvergadering. De intentieverklaring wordt vervolgens officieel vastgelegd en ondertekend. U kunt het document bewaren bij uw ingevulde Risicoinventarisatie en Plan van Aanpak.

Hiernaast staat een voorbeeldverklaring die u kunt downloaden.