Arbowetgeving: informatie en wet

Informatie over arbowetgeving treft u aan op de site arboportaal van het ministerie SZW. 
Hier staat onder andere informatie over de verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers, en van de preventiemedewerker, de BHV'er, de vertrouwenspersoon en de ondernemingsraad op het gebied van arbeidsomstandigheden (via de zoekfunctie op de site).  

Onder het onderdeel Arbowet op de arboportaal SZW staat een link naar de wet Arbeidsomstandigheden.