Salaris 1 juli 2018 bekend

Donderdag 19 april 2018 om 12:36

De loonontwikkeling 2018-2019 was bij het afsluiten van de cao 2017-2019 afhankelijk gesteld van de omstandigheden in de branche en de economie. Nu zijn de lonen per 1 juli 2018 en 1 januari 2019 vastgesteld, de tabellen zijn toegevoegd aan het document...

Lees meer ...

Wat zegt de cao over feestdagen (en Goede Vrijdag)?

Maandag 26 maart 2018 om 12:33

In de cao is in artikel 2, onder g benoemd wat de feestdagen zijn waarvoor een werknemer geen verlof hoeft op te nemen en salaris krijgt doorbetaald. Tweede Paasdag is een feestdag, Goede Vrijdag niet. Wil een werknemer op Goede Vrijdag vrij zijn,...

Lees meer ...

Help je mee om beleid naar de architectenpraktijk te vertalen?

Dinsdag 20 maart 2018 om 16:51

SFA vraagt iedereen om 4 vragen te beantwoorden. De vragen maken deel uit van een uitgebreid onderzoek naar het abstracte duurzame inzetbaarheid, met als doel om dit toepasbaar te maken in de architectenpraktijk. Het kost je 5 minuten, doe je...

Lees meer ...

Vragen over BHV: Is BHV verplicht?

Dinsdag 13 maart 2018 om 12:04

Waarom zou een werkgever werknemers als bedrijfshulpverleners aanstellen als er nog nooit iets gebeurd is? De reden is eenvoudig, het is een wettelijke vereiste. Een werkgever moet ervoor zorgen dat zijn (of haar) werknemers geen ongeval krijgen en ziek...

Lees meer ...

Updates functiehandboek architectenbureaus

Dinsdag 6 maart 2018 om 12:48

In de vandaag verzonden nieuwsbrief worden twee recente updates van het functiehandboek architectenbureaus vermeld. Update 1 betreft de online ontsluiting van het functiehandboek, update 2 is het ter beschikking stellen van actuele voorbeeldfuncties...

Lees meer ...

Nieuwsbrief AVV cao en -boekje plus een blik op 2017-2018

Maandag 5 februari 2018 om 11:53

De eerste nieuwsbrief van 2018 is net verstuurd. Deze vertelt over:  de cao, die sinds januari verplicht is voor alle architectenbureaus  het cao-boekje dat nu wordt gedrukt en alvast kan worden besteld cao-partijen bespreken nu de...

Lees meer ...

Nieuw logo in factuur en cao-boekje

Maandag 5 februari 2018 om 11:06

SFA werkt in 2018 aan de vernieuwing van zowel huisstijl als bijvoorbeeld website en nieuwsbrief. Het nieuwe logo is alvast opgenomen in de factuur die APG -uitvoerder voor het pensioenfonds- voor de diensten van SFA stuurt aan werkgevers van...

Lees meer ...

Goed geschoold personeel voorwaarde ...

Dinsdag 23 januari 2018 om 14:24

voor verdere groei bouwketen, zo blijkt uit de Monitor Bouwketen najaar 2017. De Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI. De monitor is...

Lees meer ...

CAO geldt vanaf 7 januari voor alle architectenbureaus

Dinsdag 16 januari 2018 om 17:35

De cao voor architectenbureaus is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 5 januari 2018 algemeen verbindend verklaard. Daarmee geldt de cao voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland, dus vanaf 7 januari...

Lees meer ...

Premie SFA 2018

Dinsdag 23 januari 2018 om 13:28

De premie voor de diensten van SFA is door het bestuur voor 2018 vastgesteld op 52 Euro per werknemer. Dit jaar ontvangen werkgevers voor het eerst de premiefactuur via pensioenuitvoerder APG, tot voor kort gebeurde deze inning door Syntrus...

Lees meer ...